Área de promoció econòmica i desenvolupament local

L'Ajuntament del Pont de Suert segueix una estratègia de desenvolupament econòmic basada en l’impuls de les polítiques d’ocupació i el creixement del teixit econòmic del municipi, a partir del potencial dels seus recursos endògens, sense oblidar la possibilitat d’aprofitament dels recursos exògens, i el foment de l’equilibri entre les activitats emergents i les ja existents, basades en criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat.

L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local és la responsable de la planificació estratègica i de l’execució de les accions que han de contribuir al creixement econòmic del Pont de Suert. Els seus àmbits de treball són els següents:

  • Empresa i ocupació.
  • Turisme i comerç.
  • Desenvolupament industrial.

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat