La Faiada de Malpàs

 La Faiada de Malpàs és un espai natural situat a la riba esquerra del riu Noguera Ribagorçana, a l'extrem més nordoccidental del Pre-pirineu central català, i que destaca per la singularitat de la flora i de la fauna que configuren la seva personalitat.

El massís de La Faiada de Malpàs, amb 1701 metres d'altitud màxima, està molt ben delimitat, amb forts pendents a la part septentrional (les obagues de Combatiri), mentre que a la part més meridional se separa de la Serra de Sant Gervàs per diversos barrancs.

L'orientació de les carenes est-oest i la diferència de pendent de les seves vessants permeten que aquest espai reuneixi una mostra molt significativa de la vegetació forestal de la muntanya prepirinenca. Mentre que els vessants nord són coberts per boscos caducifolis (fageda, roureda, avellanosa...), als orientals, més inclinats i molt més assolellats, apareix el carrascar. De totes aquestes comunitats forestals que habiten aquest espai natural destaca per la seva singularitat la fageda (Buxo-Fagetum), al tractar-se d'un bosc rar al Pre-pirineucentral i on cal considerar la seva presència com a un relicte d'èpoques de clima més fred i humit.

En aquest espai també s'hi troba una bona mostra de la fauna que habita aquests biòtops, amb una manifesta presència d'espècies mediterrànies, que penetren a l'interior de l'espai procedents de les terres meridionals veïnes. Pel que fa a l'ornitofauna, destaca la presència d'aus necròfagues. 

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat