Altres programes

PROJECTE TREBALL ALS BARRIS

Treball als Barrisés un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu. Va néixer l’any 2007 i en poden ser beneficiaris els barris que tenen un projecte aprovat de la Llei de Barris.

Cada any hi ha una convocatòria pública que, en cas d’una resolució favorable d’atorgament de subvenció, permet als diferents barris complementar les actuacions previstes en els projectes integrals amb una sèrie de mesures ocupacionals i de desenvolupament local.

 Els diferents programes que es poden presentar a la convocatòria anual del projecte ocupacional i de desenvolupament local Treball als Barris són cada any més nombrosos i diferenciats, d'acord amb la fase d'execució en què es troba el projecte integral de barri.  A mesura que el pla de barris avanci podrem ampliar els programes i presentar sol·licitud per a diferents projectes formatius i de foment de l'ocupació, com les accions de formació en sectors emergents, la realització d'estudis de planificació, sectorials o de viabilitat, o la contractació de personal tècnic de suport en l'àmbit de la intermediació i l'orientació professional, entre d'altres.

L’Ajuntament del Pont de Suert es va acollir a les convocatòries de 2010 i 2011 i ha estat beneficiari de dos ajuts que han permès la realització de diverses actuacions dels tipus següents:

  • Programes d’experienciació laboral. Plans d’ocupacióper a persones en situació d'atur i amb especials dificultats d’inserció, que incideixen en actuacions de millora de la cohesió social, la dinamització comercial i el manteniment d’espais comuns.
  • Programes de desenvolupament localper a donar suport a tot un conjunt d’accions que permetin promoure les potencialitats de desenvolupament econòmic del barri.

  

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat