[dijous, 26 de gener de 2023]

SUBVENCIÓ DE L’OSIC ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS 2022 BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL PONT DE SUERT 

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’una subvenció per al desenvolupament del projecte “Adquisició de fons bibliogràfics 2022. Biblioteca Municipal del Pont de Suert (Exp. CLT060/22/000037) per import de 4.000,00 € en el  marc de la CLT/656/2022, de 8 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ref. BDNS 614038) (DOGC núm. 8625, de 14 de març de 2022).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Adquisició de fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca Municipal del Pont de Suert


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat