Punt d'Informació Cadastral

 

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat autoritzat per la Direcció General del Cadastre com a Punt d’Informació Cadastral.

Els Punts d'Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

Als Punts d'Informació Cadastral podreu realitzar els tràmits següents:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.
  •  Servei de consulta i descàrrega de notificacions electròniques en els procediments cadastrals.

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat