[dimarts, 8 de novembre de 2022]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 (ANNEX 3) COFINANÇAMENT FONS FEADER 

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’un ajut per a les actuacions incloses dins de l’Annex 3: Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos (Exp. LL30505521) per import de 28.355,66 € en el  marc de la Resolució la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió de boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (DOGC núm. 8428, de 8 de juny de 2021).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (1.68km) als cantons 3 i 5 (PF03P) de les forests de Comunals i Prats amb 1.22 km (CUP 205-L) i Bosc de Viu amb 0.46 km (CUP 247-L).

Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (0.33km) als cantons 1 i 3 de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (1.76 km) a la zona del Barranc de Pago de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (0.46 km) a la zona del Barranc de Monevui de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (0.53 km) a la zona del Lo Ginebral de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Obra puntual (drenatge de vial de 18 m longitud) al límit entre els cantons 2 i 3 de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Obra puntual (drenatge de vial 18 m longitud) al canó 7 de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Obra puntual (ampliació radi de gir) al cantó 7 (Corba del Barranc de Comes) de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Obra puntual (ampliació radi de gir) al cantó 7 (Corba de la Canal de la Creu) de la forest Bosc de Viu (CUP 247-L).

Obra puntual (ampliació de pista en terreny rocós) a la zona de Comallonga de la forest Bosc, Giroste i Salauta (CUP 248-L).

Obra puntual (escullera 26 m3) a la zona de la Pista de Comallonga i Bosc de Corroncui de la forest Bosc, Giroste i Salauta (CUP 248-L).

Obra puntual (cuneta) a la zona de la Corba de la pista de les Planes del Porta de la forest Bosc, Giroste i Salaute (CUP 248-L).

Obra puntual (cuneta) a la zona de la Corba de la pista de Comallonga (Barranc del Bosc) de la forest Bosc, Giroste i Salaute (CUP 248-L).

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DARP (16.162,73 €) i el 43% ha estat finançat pel fons FEDER (12.192,93 €).

 

 

 

 

 


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat