[dimarts, 8 de novembre de 2022]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 (ANNEX 5) COFINANÇAMENT FONS FEADER 

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’un ajut per a les actuacions incloses dins de l’Annex 5: Prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal (Exp. LL50526421) per import de 24.375,67 € en el  marc de la Resolució la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió de boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (DOGC núm. 8428, de 8 de juny de 2021).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Obertura de línia de defensa amb eliminació de restes in situ (7.06ha) a la zona de Pla del Tono de la forest de Comunals i Solà CUP 250-L i Bosc de Viu CUP 247-L.

Obertura de línia de defensa amb eliminació de restes en pista (2.65ha) a l la zona de Pla del Tono de la forest de Comunals i Solà CUP 250-L i Bosc de Viu CUP 247-L.

Construcció d'obra civil i/o bioenginyeria (sobreamples pel creuament de vehicles d'extinció d'incendis) (2 unitats) a la zona de la pista al Coll de Sant Roc d'Adons a la forest de Comunals i Prats CUP 250-L.

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DARP (13.894,13 €) i el 43% ha estat finançat pel fons FEDER (10.481,54 €).


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat